ZADÁNÍ

Nová základní škola bude pro obyvatele Chýně zároveň novým vzdělávacím, kulturním, společenským a sportovním centrem. Její roli v životě komunity obce je důležité patřičně zdůraznit. Cílem soutěže je tedy nejen najít odpovídající ekonomické a udržitelné řešení pro novou školu, ale zároveň postavit základy novému společenskému centru obce.

Samotná základní škola bude složena z přípravné třídy, I. a II. stupně. Výuka bude paralelní: I. stupeň bude mít celkem 10 tříd s maximálním počtem 330 žáků, II. stupeň s kapacitně 8 třídami (z nichž některé jsou zároveň odbornými učebnami) a s maximálním počtem 240 žáků. Součástí předmětu soutěže je i návrh bazénu a doplňkových služeb – fáze 2.

Velikost třídy a vytvoření pohodlí pro děti, jejich vyučující a vychovatele považujeme za velmi důležitý aspekt návrhu školy. Děti I. stupně v jedné třídě tráví mnoho hodin denně a je tedy nutné třídu uspořádat tak, aby v ní byla i odpovídající relaxační zóna. Kvalitním prostředím nerozumíme pouhé navyšování plochy, ale vytvoření příjemného a inspirujícího prostředí. Jisté napětí vzniká mezi minimální plochou na žáka, kterou požaduje norma, kvalitou prostředí a investičními a provozními náklady. Doufáme, že si soutěžící s touto výzvou poradí a že předloží kvalitní řešení.

Očekáváme, že se soutěžící zamyslí nad tím, jak docílí dobrých podmínek k pobytu v interiéru školy, například jak se vypořádají s jeho přehříváním, jak budou nakládat s faktem, že učebny jsou využívány intenzivně v dopoledních hodinách a že večer v nich většinou neprobíhají žádné aktivity.

Stáhnout SOUTEZNI PODMINKY

Stáhnout ZADANI SOUTEZE