POROTA

_nasadilPavel Nasadil / Ing. arch. MgA.

Absolvoval studium na Akademii výtvarných umění u Emila Přikryla v roce 2005, poté založil spolu s Janem Horkým ateliér FAM Architekti. Kromě četných realizací v České republice intenzivně spolupracuje s britskou architektonickou kanceláří Feilden + Mawson. FAM Architekti mají zkušenosti s projekty individuálního bydlení i složitými typologickými tématy veřejných a dopravních staveb. Díky vítězství v několika architektonických soutěžích pracují rovněž na projektech pro veřejnou správu, města a instituce.

_heindlGabu Heindl / Mag. Arch., M.Arch.II

Vystudovala architekturu na Akademii výtvarných umění ve Vídni a Princetonské univerzitě (USA). Vyučovala na Technické univerzitě ve Štýrském Hradci, na TU Delft, Berlage Institute v Rotterdamu a Umělecké akademii v Düsseldorfu. Od 2007 vede ve Vídni vlastní ateliér GABU Heindl Architektur a zároveň učí na vídeňské Akademii výtvarných umění. GABU Heindl Architektur se věnuje mimo jiné návrhům veřejných budov a kulturních a vzdělávacích zařízení. Ohrazuje se proti šovinistické, rasistické a diskriminační architektuře, vykořisťujícím návrhům a spekulačním záměrům. V roce 2013 úspěšně dokončila rekonstrukci a rozšiření základní školy v obci Wiener Neustadt, součástí jejíhož vzniku byly plánovací workshopy s více než stovkou učitelů a tisícem školou povinných dětí.

_buricovaMartina Buřičová / Ing. arch.

Absolventka Fakulty architektury ČVUT v Praze. Po několikaleté spolupráci s S.H.S. architekti a zahraniční stáži ve Francii založila spolu se Štěpánem Kubíčkem vlastní architektonické studio caraa.cz. Mimo jiná ocenění získal tento ateliér v roce 2010 Grand Prix Obce architektů v kategorii rekonstrukce. V současnosti Martina Buřičová působí jako odborný asistent na Fakultě architektury ČVUT a vyučuje základy architektonického navrhování studenty prvního ročníku.

_chvojkovaAnna Chvojková / Mgr.

Starostka obce Chýně, bez politické příslušnosti. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, Přírodovědeckou fakultu, obor Geografie – kartografie, obor Sociální geografie a regionální rozvoj, část studií absolvovala ve Španělsku. Pracovala v neziskovém sektoru, profesí projektová manažerka pro oblast lidských zdrojů a evropských dotací. V Chýni žije již více než šest let a zpracovala demografickou studii obce.

_vackovaPetra Vacková / Ing.

Místostarostka obce, žije v nové části Chýně přes sedm let. Vystudovala VŠCHT v Praze, obor fyzika a chemie pevných látek (technologie výroby silikátů). Několik let řídila marketing a obchod pro Českou republiku v holandských firmách s mezinárodní působností. V současnosti pracuje jako expert MŠMT v oblasti evropských dotací a zabývá se v nově připravovaném operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání podporou vědy, technologií, inženýringu, matematiky a podporou environmentální výchovy, vzdělávání, osvěty a podnikavosti v regionálním a vysokém školství. Kromě rozvoje školství na lokální i státní úrovni se zajímá o komunitní plánování a udržitelný život v obci.

_pihrtOndřej Píhrt / Ing. arch.

Absolvent Fakulty architektury ČVUT v Praze, část studií i následnou praxi absolvoval v Německu. Po několikaleté spolupráci spolu s Mojmírem Ranným v roce 2008 založili ateliér RAP partners, kde se věnují architektuře převážně malého měřítka. V loňském roce vyhráli architektonickou soutěž na základní školu v Psárech, s obcí navázali spolupráci a momentálně se projekt nachází ve fázi územního řízení.

_stepanekPetr Štěpánek / Mgr. Ing.

Učí na Vysoké škole ekonomické v Praze. Jeho specializaci jsou veřejné zakázky, na kterých se podílí jak teoreticky, tak i v praxi organizací výběrových řízení pro různé obce v České republice. V Chýni, kde žije již delší dobu, je členem Finančního výboru a Výboru pro výstavbu nové základní školy.