PODKLADY

Seznam poskytovaných podkladů

  1. Zadání – Stavební program (pdf)
  2. Řešené území (pdf)
  3. Katastrální mapa (dwg) (po registraci)
  4. Územní plán (pdf)
  5. Rozvržení soutěžních plakátů (pdf)
  6. Fotografie (jpg/zip) – pro povinné a volitelné zákresy
  7. Propočet investičních nákladů (xls) -k vyplění; odevzdáno jako součást textové části
  8. Výpočet ploch a prostorů (pdf) – pomůcka pro propočet investičních nákladů
  9. Cenová nabídka projekčních prací (xls) – k vyplnění, odevzdáno v obálce “Autor”
  10. Kontrolní seznam

podklady ke stažení ZDE