KONTAKT

Pro registraci a komunikaci s organizátorem používejte výhradně email: kovacevic@ccea.cz

Vyhlašovatel

Obec Chýně, Hlavní 200, 253 01 Hostivice

Zástupce: Mgr. Anna Chvojková, starostka obce

Tel./fax: 311 670 595

IČO: 00241296

www.chyne.cz

 

Organizátor soutěže a zpracovatel soutěžních podmínek

Center for Central European Architecture
proškolený organizátor soutěže:
Ing.arch.Yvette Vašourková autorizace 50/R
U Půjčovny 4, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 222 222 521

www.ccea.cz

 

Sekretář soutěže

Ing.arch. Igor Kovačević PhD.
U Půjčovny 4, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 222 222 521, +420 603 810 083
email: kovacevic@ccea.cz

 

Přezkušovatel soutěžních návrhů

Ing.arch. Karin Grohmannová